Copyright

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, M.G. de Jong Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.

De grafische voorstellingen, waaronder foto's en logo's, op deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van M.G. de Jong Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door druk, fotokopie en fax of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Indien iemand pretendeert aanspraak te kunnen maken op gebruikte grafische voorstellingen, dient deze (rechts)persoon hierover contact op te nemen met M.G. de Jong Gerechtsdeurwaarders- en Incassokantoor.

Copyright © 2008 M.G. de Jong Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor

Deze website inclusief alle content en logo's behoort toe aan M.G. de Jong Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor, tenzij anders vermeld. De getoonde namen en logo's van andere bedrijven en producten, gepresenteerd op deze website, behouden hun eigen auteursrechten.
<< Terug naar vorige pagina

Betalingsregeling

M.G. de Jong
Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor

Velperweg 22-24
6824 BH Arnhem

Postbus 1089
6801 BB Arnhem

Dossierzaken: +31 (0)26- 750 54 00
Overige relaties: +31 (0) 26-352 53 00
Fax: +31 (0)26- 352 53 10
E-mail: info@mgdejong.com

Bankrekening:
IBAN : NL54 INGB 0653 9155 27
BIC   : INGBNL2A