Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.mgdejong.com en aanverwante domeinen) van M.G. de Jong. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

M.G. de Jong besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. MG de Jong garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden dienst. M.G. de Jong kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. M.G. de Jong aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

M.G. de Jong behoudt zich het recht voor deze internetsite op elk door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of beëindigen, ook zonder voorafgaande melding hiervan. M.G. de Jong is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

De M.G. de Jong site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van M.G. de Jong liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie voor de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van M.G. de Jong. M.G. de Jong is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. M.G. de Jong geeft geen garantie noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

M.G. de Jong garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. MG de Jong aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Evenmin is toegestaan gebruik van deze internetsite dat leidt tot inbreuk op intellectuele rechten of strijd met wet- en regelgeving.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@gdwkdejong.nl
<< Terug naar vorige pagina

Betalingsregeling

M.G. de Jong
Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor

Velperweg 22-24
6824 BH Arnhem

Postbus 1089
6801 BB Arnhem

Dossierzaken: +31 (0)26- 750 54 00
Overige relaties: +31 (0) 26-352 53 00
Fax: +31 (0)26- 352 53 10
E-mail: info@mgdejong.com

Bankrekening:
IBAN : NL54 INGB 0653 9155 27
BIC   : INGBNL2A