Contact

Algemene informatie

U kunt als werkgever te maken krijgen met de schulden van uw medewerker(s). Wij mogen als gerechtsdeurwaarder niet ‘zomaar’ bij u aankloppen, pas als er een uitspraak van de rechter is en dit vonnis aan de betrokkene is betekend, mogen wij informeren naar de bron van inkomsten, dan wel overgaan tot het leggen van loonbeslag.

Op deze pagina willen we u zoveel mogelijk informatie geven over de gang van zaken, maar ook over uw rechten en plichten als werkgever.
<< Terug naar vorige pagina

Betalingsregeling

M.G. de Jong
Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor

Velperweg 22-24
6824 BH Arnhem

Postbus 1089
6801 BB Arnhem

Dossierzaken: +31 (0)26- 750 54 00
Overige relaties: +31 (0) 26-352 53 00
Fax: +31 (0)26- 352 53 10
E-mail: info@mgdejong.com

Bankrekening:
IBAN : NL54 INGB 0653 9155 27
BIC   : INGBNL2A