Particulieren Particulier

Begrippenlijst

Vragen?In de onderstaande begrippenlijst worden de meest gebruikte vaktermen toegelicht.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Aanhangig maken

Wanneer een zaak aanhangig wordt gemaakt, betekent dit dat een procedure wordt opgestart bij een rechtbank.

Aanmaning

Een aanmaning wordt ook wel sommatie genoemd. Dit is een brief die aan de schuldenaar wordt gestuurd om hem of haar in de gelegenheid te stellen een openstaand bedrag binnen de daarvoor gestelde termijn alsnog te voldoen.

Aanzegging

Een aanzegging is een ambtelijke of officiële bekendmaking. Vaak wordt dit gebruikt bij openbare verkopen van roerende zaken of bij ontruimingen.

Arrondissement

Nederland is opgedeeld in diverse arrondissementen. Dit zijn rechtsgebieden waarin één rechtbank met meerdere kantongerechten is gevestigd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar
www.derechtspraak.nl.

Arrest

Een arrest is een uitspraak van een rechter. Een arrest wordt gewezen door het gerechtshof of de Hoge Raad. Een uitspraak door de Rechtbank wordt vonnis genoemd.
<< Terug naar vorige pagina

Betalingsregeling

Eenvoudig online uw betalingsregeling voorstellen.

Stel een betalingsregeling voor »

Betalen

Hier kunt u lezen op welke manier u kunt betalen.

Betalen »

Toch nog vragen

Wanneer u toch nog vragen heeft, neem dan contact met ons op. U kunt hiervoor gebruik maken van ons contactformulier.

Contactformulier »

Contactgegevens

M.G. de Jong
Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor

Velperweg 22-24
6824 BH Arnhem

Postbus 1089
6801 BB Arnhem

Dossierzaken: +31 (0)26- 750 54 00
Overige relaties: +31 (0)26-352 53 00
Fax: +31 (0)26- 352 53 10

Bankrekening:
IBAN : NL54 INGB 0653 9155 27
BIC   : INGBNL2A

Gegevens opvragen

Eenvoudig een opgave van de vordering opvragen.

Vraag hier uw gegevens op »